Coca-Cola Polityka Prywatności mająca zastosowanie do strony internetowej WOAH oraz aplikacji mobilnej WOAH

OSTATNIE POPRAWKI: [24.05.18]

1. Czego dotyczy niniejsza Polityka Prywatności?

2. Jakie Twoje Dane Osobowe gromadzimy?

3. W jaki sposób gromadzimy Twoje Dane Osobowe?

4. W jaki sposób wykorzystujemy Twoje Dane Osobowe?

5. Komu ujawniamy Twoje Dane Osobowe?

6. Jakie transfery Danych Osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy wykonujemy?

7. Co z linkami do innych stron internetowych, aplikacji, platform, itp.?

8. Usługodawcy będący stronami trzecimi 

9. Jakie są Twoje prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich Danych Osobowych, w jaki sposób możesz korzystać z tych praw i jak możesz skontaktować się z nami?

10. Jak długo przechowujemy Twoje Dane Osobowe?

11. Obowiązujące Prawo. 

12. Aktualizacje niniejszej Polityki Prywatności

 

1. Czego dotyczy niniejsza Polityka Prywatności?

1.1  Coca-Cola i podmioty powiązane szanują Twoją prywatność. Pragną one poinformować Cię o tym, w jaki sposób gromadzą, wykorzystują i ujawniają informacje bezpośrednio lub pośrednio dotyczące Ciebie jako osoby ("Dane Osobowe"), oraz o prawach, jakie masz w związku z tym.

1.2  Niniejsza polityka prywatności ("Polityka Prywatności") opisuje, w jaki sposób NV Coca-Cola Services SA, spółka z siedzibą pod adresem: Chaussée de Mons 1424, 1070 Bruksela ("CCS", "my", "nasz" i "nas/nam/nami") przetwarza Twoje Dane Osobowe gromadzone w związku z poniższym:

· strona internetowa WOAH (i jej wersje krajowe), która jest dostępna pod adresem www.woah.com (“Platforma”). Platforma to strona internetowa, gdzie możesz oglądać nagrania wideo, czytać interesujące wiadomości, zamieszczać komentarze, zdjęcia i nagrania wideo, brać udział w loteriach fantowych, konkursach i innych loteriach, zbierać punkty i wygrywać nagrody, kupony i rabaty od różnych marek i sklepów, jak również korzystać z wielu innych interesujących właściwości tej strony; oraz

· aplikacja mobilna WOAH (“Aplikacja”). Aplikacja umożliwia Ci dostęp do Platformy na Twoim smartfonie lub innych urządzeniach mobilnych, oraz wszystkie wyżej wymienione czynności i o wiele więcej. Dodatkowe funkcje Aplikacji obejmują udział w quizach, słuchanie utworów muzycznych, granie w gry oraz udział w konkursach promocyjnych. Aplikacja umożliwia Ci również otrzymywanie informacji o wydarzeniach na żywo, wydarzeniach i ofertach wirtualnych, promocjach, specjalnych ofertach dostępnych blisko Ciebie;

(Platforma i Aplikacja są zwane dalej wspólnie "Usługami" w niniejszej Polityce Prywatności).

1.3 CCS jest administratorem danych (w rozumieniu Rozporządzenia UE 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej "Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych"); odpowiedzialnym za przetwarzanie Twoich Danych Osobowych opisanych w niniejszej Polityce Prywatności.

1.4 W celu udziału w specjalnych ofertach, programach lojalnościowych, loteriach fantowych i innych ofertach/promocjach proponowanych w ramach Usług musisz być zarejestrowanym użytkownikiem. W związku z tym polityka prywatności dostępna tutaj ("Informacja o Polityce Prywatności przy Rejestracji"): będzie mieć zastosowanie do Ciebie, dodatkowo do niniejszej Polityki Prywatności. Będziemy wdzięczni również za dokładne zapoznanie się z tą Polityką Prywatności przy Rejestracji.

1.5 Możesz skontaktować się z nami wykorzystując dane kontaktowe podane w punkcie 9 niniejszej Polityki Prywatności.

2. Jakie Twoje Dane Osobowe gromadzimy?

a. Twoje Dane Osobowe, które gromadzimy i przetwarzamy

Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem, Dane Osobowe wymienione poniżej będą łączone z danymi gromadzonymi i przetwarzanymi w związku z Polityką Prywatności przy Rejestracji.

Kiedy korzystasz z Usług, gromadzimy i przetwarzamy następujące Dane Osobowe:

· Imię i nazwisko;

· Nazwa użytkownika i hasło;

· Zdjęcia i nagrania wideo;

· Adres e-mail;

· Adres pocztowy i adres dostawy;

· Kraj zamieszkania;

· Numer telefonu;

· Wiek;

· Płeć;

· Dane o lokalizacji;

· Nagrania głosowe;

· Adres IP;

· Obowiązujący czas światowy (UTC);

· Profil w mediach społecznościowych;

· Informacje o hobby, preferencjach i zainteresowaniach;

· Kod promocyjny;

· Zwyczaje konsumenckie;

· Informacje dotyczące Twojego korzystania z Usług (np. ile razy i jak długo korzystasz z Usług, jakie wideo oglądałeś, w jakich loteriach fantowych lub konkursach uczestniczyłeś, z jakiej strony internetowej wszedłeś i na jaką stronę przechodzisz, ile razy kliknąłeś na artykuł/pozycję);

· Informacje o urządzeniu/urządzeniach, których używasz do dostępu do Usług i aktywności z nimi związanej (np. umożliwia to uzyskanie przez nas informacji, czy korzystasz z komputera, tabletu, czy smartfona, informacji o rozdzielczości Twojego ekranu, Twoim systemie operacyjnym, połączeniu Wi-Fi, Twojej przeglądarce internetowej oraz adresie IP).

· Dane dotyczące udziału: Dane Osobowe dotyczące Twojego udziału w promocjach, konkursach z nagrodami, ankietach, loteriach, promocjach z natychmiastowymi nagrodami, innych konkursach oraz promocjach innego rodzaju (np. rodzaj promocji, data i godzina udziału w tej promocji, wynik udziału w promocji).

b. Wrażliwe Dane Osobowe

Nie gromadzimy i nie przetwarzamy Twoich Danych Osobowych dotyczących:

· pochodzenia rasowego lub etnicznego;

· poglądów politycznych;

· przekonań religijnych i światopoglądowych;

· danych dotyczących zdrowia;

· danych o karalności;

· przynależności do związków zawodowych;

· danych genetycznych lub biometrycznych;

· życia seksualnego lub orientacji seksualnej;

 

(zwanych dalej "Wrażliwymi Danymi Osobowymi").

Prosimy, abyś nie przysyłał nam ani nie ujawniał żadnych Wrażliwych Danych Osobowych poprzez Usługi ani w inny sposób.

3.  W jaki sposób gromadzimy Twoje Dane Osobowe?

Gromadzimy Twoje Dane Osobowe w sposób następujący:

a. poprzez Usługi: gromadzimy Twoje Dane Osobowe, kiedy pobierasz, uzyskujesz dostęp, i korzystasz z Usług;

b. z wykorzystaniem cookies i podobnych technologii (takich jak znaczniki pikselowe, obrazy “web beacons”, czysty GIF): gromadzimy Twoje Dane Osobowe, kiedy przeglądasz Usługi, z wykorzystaniem cookies i podobnych technologii. Gromadzenie i przetwarzanie Twoich Danych Osobowych z użyciem cookies i podobnych technologii zostało uregulowane w Polityce Cookies, z którą powinieneś się dokładnie zapoznać. Możesz wyrazić, lub odmówić zgody na zastosowanie cookies i podobnych technologii (z wyjątkiem Absolutnie Niezbędnych Cookies zdefiniowanych w Polityce Cookies) poprzez dostęp do naszej Polityki Cookies.

c. offline: gromadzimy Twoje Dane Osobowe, kiedy nie korzystasz z Usług, np. kiedy uczestniczysz w wydarzeniach WOAH lub kontaktujesz się z obsługą klienta;

d. kiedy aktywnie dostarczasz nam Dane Osobowe: gromadzimy Twoje Dane Osobowe, kiedy aktywnie dostarczasz je nam, np. kiedy rejestrujesz się w celu utworzenia konta lub zamieszczasz komentarze, zdjęcia i nagrania wideo na Platformie, lub nagrywasz swój głos w związku z udziałem w promocji, lub na czacie z użytkownikami;

Dla osiągnięcia celów opisanych w niniejszej Polityce Prywatności łączymy w całość Twoje Dane Osobowe, gromadzone poprzez Usługi, poprzez cookies i podobne technologie, kiedy jesteś offline, oraz dane podawane przez Ciebie dobrowolnie. Łączymy również te Dane Osobowe z innymi Danymi Osobowymi, które otrzymaliśmy od Ciebie podczas korzystania przez Ciebie z innych usług, stron internetowych i/lub aplikacji Coca-Cola.

4.  W jaki sposób wykorzystujemy Twoje Dane Osobowe?

a. Odpowiedź na Twoje zapytania i wnioski:

· Aby odpowiedzieć na Twoje zapytania, skargi i sugestie dotyczące Usług, sktóre wysłałeś nam za pośrednictwem obsługi klienta lub innymi kanałami komunikacji.

Podstawa prawna przetwarzania: nasze uzasadnione interesy w udzielaniu odpowiedzi, adekwatnie i w sposób terminowy, na zapytania klientów, ich skargi i sugestie dotyczące Usług.

b. Informowanie Cię o zmianach w warunkach Usług i w niniejszej Polityce Prywatności:

· Aby wysłać Ci informacje o zmianach w warunkach Usług i niniejszej Polityce Prywatności.

Podstawa prawna przetwarzania: nasze uzasadnione interesy w informowaniu Cię z odpowiednim wyprzedzeniem o zmianach mających wejść w życie.

c. Personalizacja powiadomień marketingowych push:

· Aby dopasować nasze powiadomienia marketingowe push do Ciebie (tj. wiadomości marketingowe są wysyłane na Twoje urządzenie poprzez Aplikację, w oparciu o (i) informacje z Twojego profilu (takie jak płeć, wiek), (ii) sposób, w jaki jesteś aktywny w związku z naszymi Usługami (np. logowanie się, udział w promocji, wygrywanie nagród, treści, które obserwowałeś i które opublikowałeś), (iii) Twoje Dane Osobowe związane z urządzeniem oraz (iv) Twoje reakcje na nasze powiadomienia marketingowe push (np., czy je otwierasz, na które elementy klikasz) z zastrzeżeniem, że wyraziłeś zgodę na ich otrzymywanie.

Podstawa prawna przetwarzania: Twoja zgoda.

Możesz wyrazić zgodę lub odmówić zgody na taką personalizację powiadomień marketingowych push ustawiając swoje preferencje prywatności w tabeli dotyczącej prywatności, dostępnej w Centrum Preferencji na http://id.coke.com. Musisz jedynie kliknąć na odpowiednią kratkę, jeśli chcesz otrzymywać spersonalizowane powiadomienia marketingowe push, oraz “odznaczyć’ kratkę, jeśli sobie ich nie życzysz. Kratka jest niezaznaczona domyślnie.

Swoją zgodę na otrzymywanie spersonalizowanych powiadomień marketingowych push możesz wycofać poprzez wejście do tabeli dotyczącej prywatności, dostępnej w Centrum Preferencji na http://id.coke.com, oraz “odkliknięcie” odpowiedniej kratki. O wycofaniu swojej zgody możesz zawiadomić nas również e-mailem, dzwoniąc do nas lub pisząc, wykorzystując dane kontaktowe podane w punkcie 9 niniejszej Polityki Prywatności. Po wycofaniu przez Ciebie zgody zaprzestaniemy przetwarzania do danego celu.

d. Promocje, oferty specjalne, programy lojalnościowe, loterie fantowe i inne oferty/promocje:

· Aby umożliwić Ci udział w promocjach, ofertach specjalnych, programach lojalnościowych, loteriach fantowych i innych ofertach/promocjach (np. w celu wysyłania Ci e-maili przypominających, przekazania Twoich Danych Osobowych do partnerów realizujących). Dane Osobowe, które muszą zostać podane w celu zarejestrowania się dla skorzystania z oferty/promocji, zazwyczaj obejmują Twój adres e-mail, ID użytkownika oraz hasło.

Podstawa prawna przetwarzania: Przetwarzanie Twoich Danych Osobowych do tego celu służy do realizacji odpowiednich warunków promocji.

e. Analiza danych w celu ustalenia trendów i udoskonalania produktów i usług  Coca-Cola:

· Gromadzimy Twoje Dane Osobowe w celu ustalenia Twojego zaangażowania w związku z Usługami (np. aby wiedzieć, jak korzystasz z naszych Usług, kiedy z nich korzystasz, z użyciem jakiego urządzenia) oraz ustalenia trendów i wzorców zachowań konsumentów na podstawie tej analizy. Pomaga nam to poznać użytkowników Usług lepiej oraz dopasować nasze Usługi do ustalonych preferencji tych użytkowników i również bardziej ogólnie – dopasować produkty i usługi Coca-Cola.

Podstawa prawna przetwarzania: Twoja zgoda

Możesz wyrazić zgodę lub odmówić zgody na takie gromadzenie i wykorzystywanie Danych Osobowych do celu przeprowadzania analizy danych dla ustalenia trendów i udoskonalania naszych Usług, oraz bardziej ogólnie – produktów i usług Coca-Cola ustawiając swoje preferencje prywatności w tabeli dotyczącej prywatności, dostępnej w Centrum Preferencji na http://id.coke.com. Musisz jedynie kliknąć na odpowiednią kratkę, jeśli chcesz, aby Twoje Dane Osobowe były przetwarzane do celu umożliwienia nam przeprowadzania analizy tych Danych dla ustalenia trendów i udoskonalania naszych Usług, oraz bardziej ogólnie – produktów i usług Coca-Cola, oraz “odkliknąć’ kratkę, jeśli sobie tego nie życzysz. Kratka jest niezaznaczona domyślnie.

Swoją zgodę dla powyżej wspomnianych celów możesz wycofać poprzez wejście do tabeli dotyczącej prywatności, dostępnej w Centrum Preferencji na http://id.coke.com, oraz “odkliknięcie” odpowiedniej kratki. O wycofaniu swojej zgody możesz zawiadomić nas również e-mailem, dzwoniąc do nas lub pisząc, wykorzystując dane kontaktowe podane w punkcie 9 niniejszej Polityki Prywatności. Po wycofaniu przez Ciebie zgody zaprzestaniemy przetwarzania do danego celu.

f. Techniczny aspekt wykorzystania Usług

· Gromadzimy i wykorzystujemy Twoje Dane Osobowe w celu zarządzania technicznego Usługami oraz zapewnienia ich właściwego funkcjonowania. W szczególności gromadzimy informacje o stanie urządzenia, kiedy Aplikacja przestanie działać (takie, jak niepowtarzalne symbole identyfikujące urządzenie, jego lokalizacja fizyczna w momencie awarii) w celu zidentyfikowania przyczyny awarii i podjęcia niezbędnych kroków, aby nie powtórzyło się to w przyszłości.

Podstawa prawna przetwarzania: nasze uzasadnione interesy w zapewnieniu właściwego funkcjonowania Usług z punktu widzenia technicznego / IT.

g. Wypełnianie naszych obowiązków prawnych:

· Wykorzystujemy dane w celu wypełniania naszych obowiązków prawnych, zastosowania się do orzeczeń w postępowaniach prawnych lub do nakazów władz państwowych, które mogą obejmować zarządzenia organów państwowych spoza Twojego kraju zamieszkania; kiedy uważamy, że zgodnie z prawem tego się od nas wymaga, i kiedy ujawnienie Twoich Danych Osobowych jest ściśle niezbędne do wypełnienia wyżej wymienionych obowiązków prawnych, zastosowania się do orzeczeń w postępowaniu lub zarządzeń państwowych.

Podstawa prawna przetwarzania: wypełnianie naszych obowiązków prawnych.

h. Zgodna z prawem ochrona naszych interesów:

· Wykorzystujemy dane w celu zgodnego z prawem egzekwowania naszych warunków, do ochrony naszej działalności lub działalności podmiotów z nami powiązanych, do ochrony naszych praw, prywatności, bezpieczeństwa lub mienia i/lub praw, prywatności, bezpieczeństwa lub mienia podmiotów z nami powiązanych, jak również do umożliwienia nam dochodzenia dostępnych środków prawnych lub ograniczenia szkód, które możemy ponieść.

Podstawa prawna przetwarzania: nasze uzasadnione interesy w zakresie zgodnej z prawem ochrony naszej organizacji.

i. Fuzje i przejęcia oraz inne korporacyjne działania:

· W celu przeprowadzenia reorganizacji, fuzji, sprzedaży, realizacji wspólnego przedsięwzięcia, dokonania cesji, przeniesienia lub innego rozporządzenia całością lub dowolną częścią naszej działalności, aktywów lub zapasów (w tym w związku z ewentualnym postępowaniem upadłościowym lub podobnym postępowaniem), oraz gdy w tym zakresie następuje przekazanie Twoich Danych Osobowych do innej organizacji.

Podstawa prawna przetwarzania: nasze uzasadnione interesy w realizacji korporacyjnej strategii firmy.

j. Wykrywanie oszustw

· Przetwarzamy informacje z Twojego profilu, informacje dotyczące korzystania przez Ciebie z Usług i informacje o urządzeniu/urządzeniach, których używasz do uzyskania dostępu do Usług oraz aktywności w związku z nimi, w celu ustalenia, czy nie nastąpiły jakiekolwiek nieuczciwe instalacje Aplikacji.

Podstawa prawna przetwarzania: nasze uzasadnione interesy w ochronie naszej organizacji przed oszustwem

5. Komu ujawniamy Twoje Dane Osobowe?

Twoje Dane Osobowe są ujawniane następującym odbiorcom:

a. SessionM, u którego znajdują się i są przetwarzane Twoje Dane Osobowe do celów zarządzania naszymi programami lojalnościowymi oraz wykonywania segmentacji użytkowników do celu wysyłania wybranych powiadomień push.

b. Mixcode, który gromadzi, weryfikuje i zarządza kodami promocyjnymi wprowadzanymi przez użytkowników oraz identyfikatorami użytkowników, umożliwiając realizację danej promocji, oferty lub podobnego wydarzenia.

c. Google: korzystamy z Google BigQuery (i) do przechowywania Danych Osobowych w chmurze, (ii) do gromadzenia Danych Osobowych pochodzących z różnych źródeł, (iii) do umożliwienia nam analizy korzystania z Usług i zaangażowania użytkowników (np. w jaki sposób ludzie korzystają z naszych Usług, kiedy, z użyciem jakiego urządzenia), oraz (iv) w celu umożliwienia ustalenia trendów i wzorców na podstawie tej analizy.

d. Firebase, który zarządza Twoimi Danymi Osobowymi do celu analizy korzystania z Usług i zaangażowania użytkowników (np. w jaki sposób ludzie korzystają z naszych Usług, kiedy, z użyciem jakiego urządzenia), ustalenie trendów oraz wzorców na podstawie tej analizy w celu personalizacji powiadomień push oraz dostarczania powiadomień push do użytkowników Usług.

e. Janrain, który utrzymuje nasz system rejestracji zawierający profile konsumentów.

f. Wykonawca CIC (Centrum Obsługi Klienta), który prowadzi bieżącą obsługę naszych konsumentów

g. Crashlytics, który gromadzi informacje w przypadku awarii aplikacji (takie jak identyfikator Twojego urządzenia, rodzaj sprzętu i informacje o systemie operacyjnym, wersja Aplikacji, fizyczna lokalizacja urządzenia w momencie awarii) w celu złożenia do nas raportu dotyczącego awarii.

h. MRM McCann, do wysyłki komunikacji e-mailowej i dla działań analitycznych.

i. Gigigo, który zarządza naszą platformą online (Orchextra), z której organizowane są promocje, oferty specjalne oraz podobne akcje.

j. Appsflyer, który przetwarza Twoje Dane Osobowe (i) do celów analizy marketingu mobilnego i przypisania (tj. ustalenia, jakie kanały, kampanie, partnerzy dla każdej instalacji Aplikacji) oraz (ii) w celu wykrycia nieuczciwych instalacji Aplikacji.

k. Właściwe władze: możemy ujawnić Twoje Dane Osobowe w zakresie ściśle wymaganym przez prawo, właściwym organom.

l. Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o., ul. Annopol 20, 03-236 Warszawa, który organizuje konkursy i promocje.

m. FORTIS, który organizuje konkursy, loterie i promocje.

6. Jakie transfery Danych Osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy wykonujemy?

Dla osiągnięcia celów opisanych w niniejszej Polityce Prywatności przekazujemy Twoje dane osobowe do poniżej wymienionych krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ("Kraje trzecie"), które są uznawane za zapewniające odpowiedni poziom ochrony zgodnie z artykułem 45 RODO: Stany Zjednoczone Ameryki.

Przekazujemy również Twoje dane osobowe do Krajów trzecich, które nie zapewniają wystarczającego poziomu ochrony, takich jak Serbia. W tym przypadku nasze transfery danych podlegają poniżej wymienionym, odpowiednim zabezpieczeniom zgodnie z RODO, w celu zagwarantowania odpowiedniej ochrony Twoich danych osobowych:

- Standardowe klauzule umowne ochrony danych przyjęte przez komisję UE zgodnie z art. 46 ust. 2 RODO (w celu uzyskania dostępu do decyzji Komisji UE w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących transferów do podmiotów przetwarzających z siedzibą w Krajach trzecich należy kliknąć tutaj); oraz

- Tarcza Prywatności UE – USA. Tarcza Prywatności dla transferów do podmiotów zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych (w celu uzyskania dostępu do decyzji Komisji UE w sprawie Tarczy Prywatności UE - USA należy kliknąć tutaj).

W celu uzyskania wszelkich odpowiednich informacji dotyczących transferów Twoich danych osobowych do Krajów trzecich (w tym odpowiednich mechanizmów transferu), prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych (IOD) pod następującym adresem: DPO-Europe@coca-cola.com

7. Co z linkami do innych stron internetowych, aplikacji, platform, itp.?

7.1 Korzystając z Usług, możesz przejść za pomocą linków do innych stron internetowych, aplikacji i platform, które nie są zarządzane przez nas, lecz przez inne firmy. Nie ponosimy odpowiedzialności za takie strony internetowe, aplikacje i platformy, i niniejsza Polityka Prywatności nie ma do nich zastosowania. Powinieneś przeczytać polityki i zasady, które te firmy umieściły na swoich stronach internetowych, w aplikacjach i na platformach, aby dowiedzieć się, jak chronią Twoją prywatność.

8. Usługodawcy będący stronami trzecimi

Usługi zapewniają Ci dostęp do funkcjonalności strony trzeciej, która umożliwia zamieszczenie treści z Usług na Twoim koncie (kontach) w mediach społecznościowych. Np. jeśli podoba Ci się wideo na Platformie, możesz kliknąć na przycisk Facebook „Lubię to” i zawiadomić o nim swoich znajomych z Facebooka.

Wszystkie informacje, które dostarczasz poprzez wykorzystanie tej funkcji, podlegają odpowiedniej polityce prywatności strony trzeciej, a nie niniejszej Polityce Prywatności. Nie mamy kontroli, ani nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie przez stronę trzecią informacji, które dostarczysz korzystając z tej funkcji.

Nie ponosimy odpowiedzialności również za zasady i praktyki w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania (w tym praktyki w zakresie zabezpieczenia danych) innych organizacji takich jak Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Apple, Google, Microsoft, RIM lub każdy inny projektant aplikacji, dostawca aplikacji, dostawca platformy społecznościowej, dostawca systemu operacyjnego, dostawca usługi bezprzewodowej lub producent urządzenia, w tym wszelkich Danych Osobowych ujawnianych przez Ciebie innym organizacjom za pośrednictwem Usług lub w związku z nimi.

9. Jakie są Twoje prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich Danych Osobowych, w jaki sposób możesz korzystać z tych praw i jak możesz skontaktować się z nami?

a. Twoje prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich Danych Osobowych  

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich Danych Osobowych opisanych w niniejszej Polityce Prywatności masz prawo, w określonych okolicznościach:

· do otrzymania kopii wszystkich Danych Osobowych, które posiadamy na Twój temat, oraz otrzymania informacji o przetwarzaniu przez nas Twoich Danych Osobowych;

· do domagania się od nas aktualizacji lub poprawienia jakichkolwiek nieprawidłowych Danych Osobowych lub uzupełnienia jakichkolwiek niekompletnych Danych Osobowych;

· do zażądania zaprzestania przez nas przetwarzania Twoich Danych Osobowych (i) w celu personalizacji powiadomień marketingowych push, (ii) w celu przeprowadzenia analizy danych, aby ustalić trendy i wzorce w zakresie zachowań konsumentów oraz udoskonalać nasze Usługi, produkty i usługi Coca-Cola.

Masz również prawo, w określonych okolicznościach:

· do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich Danych Osobowych;

· do żądania od nas usunięcia Twoich Danych Osobowych;

· do ograniczenia przetwarzania przez nas Twoich Danych Osobowych; oraz

· do zażądania od nas przeniesienia Twoich określonych Danych Osobowych do Ciebie lub do innego administratora danych, lub do zlecenia ich przesłania do takiego innego administratora.

b. Kontakt z nami w celu skorzystania z Twoich praw  

Jeśli zażyczysz sobie skorzystać z dowolnego z wyżej wymienionych praw, możesz skontaktować się z nami z wykorzystaniem jednej z poniżej podanych możliwości.

· Możesz wysłać do nas e-mail na następujący adres: kontakt@cocacola.pl

· Możesz zadzwonić do nas na numer: 801-110-110

· Możesz napisać do nas na następujący adres pocztowy: Coca-Cola Poland Services sp. z o.o. ul. Lecha Kaczyńskiego 26 (al. Armii Ludowej 26) 00-609 Warszawa

Prosimy o wyraźne wskazanie, które informacje chciałbyś od nas otrzymać, przejrzeć, zmienić, usunąć, lub przetwarzania których informacji mamy zaprzestać.

Możesz również skontaktować się z nami, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania przez nas Twoich Danych Osobowych, z wykorzystaniem możliwości kontaktu podanych powyżej.

c. Dane kontaktowe naszego Inspektora Ochrony Danych (IOD)

Z naszym Inspektorem Ochrony Danych (IOD) możesz skontaktować się pod następującym adresem:  DPO-Europe@coca-cola.com

d. Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu ds. ochrony danych

Masz prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego (w szczególności w Państwie Członkowskim Twojego zwyczajowego miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia), jeśli jesteś zdania, że jakiekolwiek z Twoich Danych Osobowych są przetwarzane w sposób stanowiący naruszenie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych nr 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

10. Jak długo przechowujemy Twoje Dane Osobowe?

a. Zamierzamy przechowywać Twoje prawidłowe i aktualne dane osobowe. Usuniemy Twoje dane osobowe, kiedy nie będziemy już ich potrzebować.

b. Przechowujemy Twoje dane osobowe, które wykorzystujemy do celów opisanych w niniejszej Polityce Prywatności, przez okres maksymalnie 2 lat, z zastrzeżeniem obowiązywania wymogów prawnych nakładających na nas obowiązek przechowywania Twoich danych osobowych przez okres dłuższy lub krótszy   

c. Przechowujemy cookies, których używamy na Twoim urządzeniu końcowym do maksimum 13 miesięcy, za wyjątkiem sesji cookies, które są przechowywane tylko podczas aktualnej sesji przeglądania i są usuwane po jej zakończeniu.

11. Obowiązujące Prawo  

Niniejsza Polityka Prywatności podlega przepisom prawa belgijskiego oraz wszelkim innym obligatoryjnym warunkom przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej, i będzie interpretowana zgodnie z nimi.

12. Aktualizacje niniejszej Polityki Prywatności  

Możesz sprawdzić, kiedy ta Polityka Prywatności została zaktualizowana po raz ostatni na górze tej strony  w miejscu: "OSTATNIE POPRAWKI".

Wszystkie zmiany przewidywane w niniejszej Polityce Prywatności będą podawane do Twojej wiadomości z odpowiednim wyprzedzeniem przed faktycznym wejściem w życie tych zmian.

Niniejszą Politykę Prywatności możesz wydrukować, pobrać lub w inny sposób zachować jej kopię (oraz kopię każdej wersji zaktualizowanej) do własnej dokumentacji.

© 2018 The Coca-Cola Company. Wszelkie prawa zastrzeżone.